Back

ⓘ संरक्षित क्षेत्र
संरक्षित क्षेत्र
                                     

ⓘ संरक्षित क्षेत्र

संरक्षित क्षेत्रहरू वा संरक्षण क्षेत्रहरू भन्नाले प्राकृतिक, पर्यावरणीय वा सांस्कृतिक महत्त्वहरूको कारण सुरक्षा वा संरक्षण गरिएका स्थानहरू हुन्। विश्वमा विभिन्न राष्ट्रको कानुन तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूसँग सम्बन्धित नियमहरूको आधारमा धेरै किसिमका संरक्षित क्षेत्रहरू रहेको पाइन्छ।

                                     

1. आईयूसीएनको संरक्षित क्षेत्रहरूको श्रेणीहरू

संरक्षित क्षेत्रको विश्वव्यापी अवधारणालाई एउटा साझा खाकाभित्र राख्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घले विश्वका ४०,००० भन्दा बढी संरक्षित क्षेत्रहरूलाई निम्न ६ श्रेणीमा विभाजन गरेको छः

 • श्रेणी १ क - कडा निगरानीको प्राकृतिक आरक्ष
 • श्रेणी १ ख - वन्य क्षेत्र
 • श्रेणी ३ - प्राकृतिक सम्पदा
 • श्रेणी ६ – प्राकृतिक श्रोतहरू सहितका संरक्षित क्षेत्र
 • श्रेणी ५ - संरक्षित भूस्वरूप/सामुद्रिक क्षेत्र
 • श्रेणी २ - राष्ट्रिय निकुञ्ज
 • श्रेणी ४ - वासस्थान/प्रजाति व्यवस्थापन क्षेत्र
                                     

2. बाह्य कडीहरू

 • World Database on Protected Areas
 • ProtectedPlanet.net
 • IUCN Global Protected Area Programme
 • A-Z of Areas of Biodiversity Importance
 • 2010 Biodiversity Indicators Partnership Indicator Factsheet: Management Effectiveness of Protected Areas
 • DOPA, a Digital Observatory for Protected Areas
 • IUCN World Commission on Protected Areas
 • United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Center, Protected Areas Programme
 • Brazilian Amazon Protected areas - Instituto Socioambiental