Back

ⓘ वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
                                     

ⓘ वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय नेपाल सरकारको बैज्ञानिक अनुसन्धान, वातावरणीय संबर्धन तथा प्रविधिको उचित प्रयोग सम्बन्धित कार्यहरू गर्ने मुख्य कार्यालय हो। विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र विस्तार एवं वातावरण व्यवस्थापनको निमित्त यस मन्त्रालयले मुख्यतः प्रबर्द्धक, सहजकर्ता र नियामकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आईरहेको छ।

नेपाल सरकार विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल फोन: ४२११६६१, ४२११७०९ ४२११८६०, ४२११६१७, ४२११६९८, ४२११६४१, ४२११७३४ फ्याक्स: ४२११७५४ ईमेल: info most.gov.np