Back

ⓘ कोहलपुर नगरपालिका
कोहलपुर नगरपालिका
                                     

ⓘ कोहलपुर नगरपालिका

कोहलपुर नगरपालिका बाँके जिल्लामा पर्ने नगरपालिका हो । यो नगरपालिका २०६८ साउन १ देखि लागू हुने गरी बनाइएको हो। यसलाई नगरपालिका घोषणा गर्दा कोहलपुर रझेना गाउँ विकास समितिहरू समावेश गरिएका हुन्। आर्थिक वर्ष २०६८/६९को बजेटमार्फत् मुलुकमा ४१ नयाँ नगरपालिका थपिंदा कोहलपुर पनि नगरपालिका बनेको हो। हाल नेपालमा कूल ९९ महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका भएका छन् भने गाविसको संख्या ३ हजार ९ सय १२बाट घटेर ३ हजार ७ सय ५२ भएका छन्।

कोहलपुर महेन्द्र राजमार्ग र रत्न राजमार्गको चोक बजार हो। यो बाँकेको दोस्रो प्रमुख व्यापरिक स्थल पनि हो।यो नेपालगजबाट १६ किमी को दुरि मा छ।

                                     
  • न प लगञ ज द ख क म क द र म रह क क हलप र यह क अर क महत त वप र ण व य प र क क न द र ह नगरप ल क क यम भएक क हलप र स ङ ग मध य तथ स द र पश च मक पर व शद व र
  • व य प र सम बन धक क रणल पन महत त वप र ण छ य सहर प र व - पश च म र जम र गक क हलप र च कब ट क ल म टर दक ष णम पर दछ सहरक ब च भ गम व र न द र च क छ त यस त
  • बर द ब स, चन द रन ग हप र, न जगढ, पथल य रत ननगर, क व स त बर दघ ट, लमह क हलप र अतर य लग यतक ब कस यस र जम र गम चल क गत ब ध ल बस उन सम भव भएक ह
  • नगरप ल क न प लक एक प रश सन क क ष त र ह न प लक स व ध न म भएक सङ घ य व यवस थ अन स र ह ल नगरप ल क हर प रद शभ त र र ख एक छ न प लक सहर जनसङ ख य
  • व यवस थ गर स ह ध र क उपध र र ल स थ न य तह तर फ ग उ प ल क र नगरप ल क रहन व यवस थ गर क छ व स स लम सङ घ य म म ल तथ स थ न य व क स

Users also searched:

...
...
...