Back

ⓘ चित्रवन नगरपालिका
चित्रवन नगरपालिका
                                     

ⓘ चित्रवन नगरपालिका

मध्य नेपालको चितवन जिल्लामा रहेको चित्रवन नगरपालिका द्रुततर गतिमा बढीरहेको नगर हो । साबिक गुञ्जनगर गाबिसको वडा नम्बर ३ रहेको ठाँउलाई को केन्द्र बनाइएको छ ।यो नगरपालिका २०६८ साउन १ देखि लागू हुने गरी बनाइएको हो तर कार्यन्वयनमा हाल जेष्ठ ४,२०७१ देखि आएको हो । यसलाई नगरपालिका घोषणा गर्दा सारदानगर र गुञ्जनगर गाउँ विकास समितिहरू समावेश गरिएका हुन् । चित्रवन नगरपालिकाको कार्यालय भरतपुरको चौबिस कोठिबाट कारीब १५ कि. मी. पश्चिममा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेट मार्फत् मुलुकमा ४१ नयाँ नगरपालिका थपिंदा कटारी पनि नगरपालिका बनेको हो । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका गरी अब मुलुकमा कूल १३० भएका छन् भने गाविसको संख्या ३ हजार ९ सय १५बाट घटेर ३ हजार ६ सय ३३ भएका छन् ।

                                     

1. जनसङ्ख्या

सारदानगर र गुञ्जनगर गाविसहरूलाई मिलाएर चित्रवन नगरपालिका बनाइएको हो । त्यसैले बि.स.२०६८ को जनगणना अनुसार यी ठाउँहरूको जनसङ्ख्यालाई जोडेर २६,५७९ रहेको छ ।

                                     
  • तह र ष ट र य य जन आय ग, न प ल सरक र, न भ म बर अन त म पह च न भ म बर न र यण नगरप ल क म ड नगरप ल क रत ननगर नगरप ल क च त रवन नगरप ल क
  • जस त अन य कल जहर पन रह क छन च तवन ज ल ल क नगरप ल क तथ न र यण नगरप ल क ख रहन नगरप ल क म ड नगरप ल क रत ननगर नगरप ल क च त रवन नगरप ल क
  • भरतप र महनगरप ल क म अबस थ त छ न र यण नगरप ल क ख रहन नगरप ल क म ड नगरप ल क रत ननगर नगरप ल क च त रवन नगरप ल क य ल ख अप र छ तप ई यसल ई बढ एर व क प ड य ल ई
  • नगरप ल क न गर क द न क, न गर क द न क, म स र, अन त म पह च म स र च तवन प ष ट च त रवन नगरप ल क ज ल ल व क स सम त क क र य लय, च तवन
  • भरतप रल ई मह नगरप ल क म स तर न नत गर द स व कक भरतप र नगरप ल क न र यण नगरप ल क च त रवन नगरप ल क र कव ल स ग उ व क स सम त ल ई यसम ग भ एक थ य व
  • नगरप ल क च तवन प ष ट न र यण नगरप ल क ख रहन नगरप ल क रत ननगर नगरप ल क च त रवन नगरप ल क ज ल ल व क स सम त क क र य लय, च तवन म ड नगरप ल क बसन तप र
  • नगरप ल क न प लक एक प रश सन क क ष त र ह न प लक स व ध न म भएक सङ घ य व यवस थ अन स र ह ल नगरप ल क हर प रद शभ त र र ख एक छ न प लक सहर जनसङ ख य

Users also searched:

...
...
...