Back

ⓘ गौरादह नगरपालिका
गौरादह नगरपालिका
                                     

ⓘ गौरादह नगरपालिका

गौरादह नेपालको मेची अञ्चलको झापा जिल्लाको एक नगरपालिका हो। गौरादह दमक नगरपालिका र गौरीगञ्जको मध्यभागमा रहेको छ। यो नगरपालिका झापा क्षेत्र नम्बर ६ मा पर्छ। गौरादह जानलाई दमकबाट २ कि.मि.पुर्ब पडाजुगीबाट १० कि.मि. दक्षिण जानु पर्छ। गौरादह बजारमा सुन्दर पोखरीहरु रहेका छन। स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०७२ आस्विन १ गते थप २६ वटा नयाँ नगरपालिका थप्दा झापा जिल्लामा महारानीझोडा, जुरोपानी, कोहवरा र साबिकको गौरादह गरी यी ४ गाउँ विकास समितिहरूलाई समेटेर गौरादह नगरपालिका घोषणा गरिएको हो। गौरादह नगरपालिकाको केन्द्र भने साबिक गौरादह गाउँ विकास समितिको धोबिनिया चोक नजिक वडा नं ४ र ७ को बिचमा रहको छ। नगरपालिकाको घोषणा र क्षेत्रविस्तारसँगै मुलुकमा १ महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका र २ सय १७ नगरपालिका कायम भएका छन्।

                                     

1. जनसङ्ख्या

महारानीझोडा, जुरोपानी, कोहवरा र साबिकको गौरादह गरी यी ४ गाउँ विकास समितिहरूलाई मिलाएर गौरादह नगरपालिका बनाइएको हो । त्यसैले राष्ट्रिय जनगणना २०६८को जनगणना अनुसार यी ४ ठाउँहरूको जनसङ्ख्यालाई जोडेर गौरादह नगरपालिकाको जनसङ्ख्या ४७,३९३ रहेको छ ।

                                     
  • ग उ प ल क क स म न प र वम श वसत क ष नगरप ल क पश च मम दमक नगरप ल क उत तरम इल म ज ल ल तथ दक ष णम ग र दह नगरप ल क सम म फ ल एक छ न र व चन पर ण म
  • उत तरम ग र दह नगरप ल क तथ दक ष णम भ रत सम म फ ल एक छ न र व चन पर ण म न प ल म अन त म पह च ज ठ ग उ प ल क र नगरप ल क क यमगर न
  • स स न प न न प लक स स थ पक तथ वर तम न अध यक ष पन ह न स थ य ठ ग न ग र दह नगरप ल क वड न झ प भएक ग म न ग क एक छ र एक छ र पत न द व म य दह लक
  • सम द यल य पर व मन उद आएक छन दध क द पर व झ प क ग र दह खज रग छ श वगञ ज, द व गढ तथ म च नगर नगरप ल क लग यतक स थ नम बस ब स गर द आएक र जव श सम द यल
  • नगरप ल क न प लक एक प रश सन क क ष त र ह न प लक स व ध न म भएक सङ घ य व यवस थ अन स र ह ल नगरप ल क हर प रद शभ त र र ख एक छ न प लक सहर जनसङ ख य
  • दमक नगरप ल क ब र त म ड नगरप ल क म च नगर नगरप ल क भद रप र नगरप ल क कनक ई नगरप ल क शन - अर ज न नगरप ल क श वसत क ष नगरप ल क ग र दह नगरप ल क ब र त म ड

Users also searched:

...
...
...