Back

ⓘ कालिका नगरपालिका




कालिका नगरपालिका
                                     

ⓘ कालिका नगरपालिका

कालिका नगरपालिका नेपालको मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत नारायणी अञ्चलमा पर्ने चितवन जिल्लामा अवस्थित एक नगरपालिका हो। स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०७२ आस्विन १ गते थप २६ वटा नयाँ नगरपालिका थप्दा चितवनमा पदमपुर, जुटपानी र शक्तिखोर यी ३ गाउँ विकास समितिहरूलाई समेटेर कालिका नगरपालिका घोषणा गरिएको हो। कालिका नगरपालिकाको केन्द्र साबिकको जुटपानी गाउँ विकास समितिको रेडक्रसग्राम मा रहको छ। नगरपालिकाको घोषणा र क्षेत्रविस्तारसँगै मुलुकमा १ महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका र २ सय १७ नगरपालिका कायम भएका छन्।

                                     

1. जनसङ्ख्या

पदमपुर, जुटपानी र शक्तिखोर यी ३ गाउँ विकास समितिहरूलाई मिलाएर कालिका नगरपालिका बनाइएको हो। त्यसैले राष्ट्रिय जनगणना २०६८को जनगणना अनुसार यी ३ ठाउँहरूको जनसङ्ख्यालाई जोडेर कालिका नगरपालिकाको जनसङ्ख्या ३८,६६६ रहेको छ।

                                     
  • ज ल ल क ग ड क ट स थ त एक मन द र ह क ल क च तवन ज ल ल म पर न एक नगरप ल क ह क ल ल ई पन क ल क भन न छ क ल क खस सम प र दयल प ज गर न फरक द व
  • ज ल ल म अवस थ त एक नगरप ल क ह व स स ल म घ म ज ल ल क प र व क ष त रम क ल गण डक नद क तटवर त इल क म रह क तत क ल न क ल क म लप न र लहर प पल
  • प नर व स नगरप ल क मह न द रनगर कञ चनप रक एक नगरप ल क ह पर सन, त र भ वनवस त तथ क ल क ग व स म ल र प नर व स नगरप ल क बन क ह स ब क त र भ वनवस त
  • जलव द य तक ड य म ब स शहर नगरप ल क क उद प रम रह क उद प र क ल क मन द र थप नय नगरप ल क अन त म पह च म ब स शहर नगरप ल क क वड ब भ जन
  • क ल क ग उ प ल क रस व ज ल ल क सदरम क म ध ञ च ब ट क म दक ष ण प र व अर थ त रस व क दक ष ण स म न म पर न फल ख ख ल द ख उत तरत र अवस थ त ल म च
  • ख रहन नप पश च मम वरण ड भ र जङ गल र च तवन र ष ट र य न क ञ ज, उत तरम क ल क नप र दक ष णम च तवन र ष ट र य न क ञ ज छ यह दश हज र घरध र छन भरतप रब ट
  • क ल क भगवत मन द र ब तड क प टन नगरप ल क वड न म पर दछ य मन द रम मह अष टम क द न ध मध मस ग म ल प ज प ट र बल द इन छ य ल ख अप र छ तप ई
  • गल य ङ नगरप ल क स य ङ ज ज ल ल क दक ष ण - पश च म क ष त रम फ ल एक एक नगरप ल क ह व स स लम न प लक नय प र द श क स रचन क यम गर द स य ङ ज
  • फ ल एक आ ध ख ल क क न रम पर न म ख य व ण ज य क न द र तथ नगरप ल क ह व ल ङ नगरप ल क ज ल ल सदरम क म प तल बज र व ट क म ट ढ रह क छ स व कक
  • र ईन स नगरप ल क न प लक स ब क पश च म ञ चल व क स क ष त र अन तर गत गण डक अञ चल र ह ल गण डक प रद शम पर न लमज ङ ज ल ल म अवस थ त एक नगरप ल क ह स थ न य

Users also searched:

...
...
...