Back

ⓘ गल्कोट नगरपालिका
                                     

ⓘ गल्कोट नगरपालिका

नेपालमा ७४४ स्थानीय तह लागू हुँदा बागलुङ जिल्लामा साविकका दुदिलाभाटी, नरेठाँटी, हटिया, हरीचौर, मल्म, काँडेवास, पाण्डवखानी र रिघा गाउँ विकास समितिहरूलाई समेटेर गल्कोट नगरपालिका बनाइएको हो । स्थानीय तह निर्धारणको शिलशिलामा ऐतिहासिक गलकोट तिन तहमा विभाजित भएको छ । गल्कोट प्राकितिक एवम् पर्यटकिय दृष्टिकोणले महत्त्वपुर्ण क्षेत्र हो । यस नगरपालिकाको कूल जनसङ्ख्या ३३,०९७ रहेको छ । यसको क्षेत्रफल १९४.३९ वर्गकिलोमिटर रहेको छ । यस नगरपालिकाको केन्द्र साविकको हरीचौर गाविसको कार्यालयमा राखिएको छ । यस नगरपालिकालाई ११ वडामा विभाजन गरिएको छ । यस नगरपालिकाको सिमाना पूर्वमा काठेखोला गाउँपालिका, पश्चिममा वडिगाड गाउँपालिका उत्तरमा ताराखोला गाउँपालिका तथा दक्षिणमा वरेङ गाउँपालिका र गुल्मी जिल्लासम्म फैलिएको छ ।

                                     
  • स म न प र वम ब गल ङ नगरप ल क पश च मम त र ख ल ग उ प ल क र गल क ट नगरप ल क उत तरम म य ग द ज ल ल तथ दक ष णम गल क ट नगरप ल क र ज म न नगरप ल क सम म
  • ढ रप टन, गल क ट नगरप ल क र वड ग ड ग उ प ल क उत तरम म य ग द ज ल ल तथ दक ष णम गल क ट नगरप ल क सम म फ ल एक छ ग उ प ल क र नगरप ल क क न ज ल ल म
  • प र वम ज म न नगरप ल क पश च मम ग ल म ज ल ल उत तरम गल क ट नगरप ल क तथ दक ष णम ग ल म ज ल ल सम म फ ल एक छ ग उ प ल क र नगरप ल क क न ज ल ल म
  • ग उ प ल क क स म न प र वम गल क ट नगरप ल क पश च मम न स ख ल ग उ प ल क प य ठ न र ग ल म ज ल ल उत तरम ढ रप ट नगरप ल क र त र ख ल ग उ प ल क तथ दक ष णम
  • स म न प र वम पर वत ज ल ल पश च मम गल क ट नगरप ल क र बर ङ ग उ प ल क उत तरम क ठ ख ल ग उ प ल क र व ग ल ङ नगरप ल क तथ दक ष णम ग ल म र पर वत ज ल ल स ग
  • समर पण गर क थ ए यस गल क ट र ज यक ब र म इत ह सक र कर क प य ट र कल पन ल ख क छन उनक भन इ अन स र गल क ट एउट ठ ल शहर थ य र गल क ट न मक एउट ठ ल क ल ल
  • व यवस थ गर स ह ध र क उपध र र ल स थ न य तह तर फ ग उ प ल क र नगरप ल क रहन व यवस थ गर क छ व स स लम सङ घ य म म ल तथ स थ न य व क स
  • मल बमक प ल म शक त श ल च व स र ज य पर वत उत तर भ ट द ख दक ष ण ग ल म र गल क ट प र वम म द ख ल र पश च मम ज म ल सम म आफ न क ष त र व स त र गर न सफल भय
  • सह त सम य जन गर नगरप ल क र ग उ प ल क छन गल य ङ नगरप ल क च प क ट नगरप ल क प तल बज र नगरप ल क भ रक ट नगरप ल क व ल ङ नगरप ल क अर ज नच प र ग उ प ल क

Users also searched:

...
...
...